Het Pygmalion-effect is een psychologisch fenomeen waarbij hogere verwachtingen leiden tot betere prestaties. Dit effect, geïnspireerd door George Bernard Shaws toneelstuk “Pygmalion,” toont aan dat positieve verwachtingen van leraren of begeleiders studenten kunnen stimuleren om te excelleren, terwijl lage verwachtingen het omgekeerde kunnen veroorzaken. Het benadrukt het belang van verwachtingen en percepties van anderen op gedrag en prestaties, met name in onderwijs- en coachingscontexten.

Chat openen
Hoe kan ik je helpen?
Scan de code
Hi 👋
Hoe kan ik je helpen?